Siparişiniz öncesi teslimat bölgenizi kontrol ederek, minimum sipariş tutarını buradan incelemenizi rica ederiz. Farklı lokasyonlar için bizimle iletişime geçiniz.

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

A. TARAFLAR;

  1. Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren ve iş merkezi Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. No:12 D, Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.
  2. İlgili internet sitesine giren ve ürün alan ÜYE (Bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır);

B. SÖZLEŞMENİN KONUSU;

İşbu Sözleşme'nin konusu Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin sahip olduğu https://www.megtogo.com internet sitesinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme site üzerinde yer alan ürünlerin sergilenmesi ve satışı ile ilgili faaliyet gösteren Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’nin Üyeye sunacağı Ürünlere/Hizmete ilişkin olarak hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

C. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

C.1. Üye, “Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini” ve “Gizlilik Anlaşmasını” okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir. Üyenin satın alma adımlarındaki Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Anlaşmasını “okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulması ile Üye, ilgili site üzerinde işlem yapabilecektir. Üye “Mesafeli Satış Sözleşmesini” onaylamak sureti ile satın alma yapabilecektir.

C.2. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

C.3. Üye, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

C.4. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

C.5. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

C.6. İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'yle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

C.7. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

C.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

C.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

C.10. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

C.11. İnternet sitesi yazılım ve tasarımı Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

C.12. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

C.13. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. üyenin internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

C.14. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'ye ait https://www.megtogo.com adli internet sitesine üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında https://www.megtogo.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, https://www.megtogo.com adlı internet sitesine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. ve iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. ve iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.ve iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

C.15. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.;

  • Üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde;
  • Yasal gereklere uygun hareket etmek veya Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
  • Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. ve Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’ye ait web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

C.16. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’ye ait web Sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

C.17. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’ye ait sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.’ye ait web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

C.18. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

C.19. Taraflar, Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.'ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

C.20. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

D. SÖZLEŞMENİN FESHİ;

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş. üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

E. İHTİLAF HALİNDE YETKİLİ MAHKEMELER;

İşbu sözleşmeden kaynaklı ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

F. YÜRÜRLÜK;

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.