Siparişiniz öncesi teslimat bölgenizi kontrol ederek, minimum sipariş tutarını buradan incelemenizi rica ederiz. Farklı lokasyonlar için bizimle iletişime geçiniz.

MEG CAFE

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

1.1 SATICI

Kurum Adı:Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.

(Bundan sonra “SATICI” olarak geçecektir)

   
Adres:Bebek Mah. Küçük Bebek Cad. No:12 D, Beşiktaş/İstanbul
   

MERSİS No

 

:0613082808400012
Telefon:0212 257 54 04
   
E-posta adresi:info@megtogo.com
   
Web Adresi:https://www.megtogo.com


1.2 Alıcı
SATICI’nın satışını yaptığı ürün/ürünlerden, sipariş veren aşağıda bilgileri yer alan gerçek veya tüzel kişi;

MADDE 2- KONU
İşbu Kullanıcı ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla satışını yaptığı gıda maddesi ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

ALICI, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılmasının istisnaları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, işbu Sözleşmedeki tüm bilgileri okuyup anladığını, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI işbu Sözleşme konusu Ürünlerin ALICI’nın siparişi üzerine özel olarak hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek yiyecek içecek ve benzeri gıda maddeleri veya dayanıklı ürünler olabileceğini kabul ve beyan eder.

MADDE 3- SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN İLE TESLİMAT VE FATURA BİLGİLERİ
Ürünlerin türü, miktarı, içerikleri, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi resmi internet sitesinde nitelikleri belirtildiği gibi olup bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ALICI’ya ait teslimat adresi ve fatura bilgileri yine ALICI tarafından sipariş anında veya internet sitesine üye olması ile birlikte SATICI ile paylaşılmaktadır. Bu bilgilerin doğruluğunu ALICI açıkça kabul ve taahhüt etmektedir.

Meg Cafe İşletmeleri Gıda A.Ş.

MADDE 4- ÜRÜNLERİN TESLİMİ VE ÖDEME
4.1. ALICI`nın sipariş vermek sureti ile teslimini talep etmiş olduğu ürün/ürünler, SATICI tarafından sunulan teslim alternatiflerinden gel-al ve adrese teslim çeşitlerinden ALICI’nın seçeceği teslim şekli ile teslim gerçekleşecektir. Satıcı gel-al teslim şekli için ilk olarak internetten ilgili ürünün siparişini ve ödemesini yapması ve bir gün sonra gelip teslim alması gerekmektedir. Aynı gün içinde teslimat söz konusu değildir. 
4.2. Siparişe konu ürünlerin teslimi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda ALICI tarafından onaylanmış ve SATICI’ya ulaştırılmış olması gerekmektedir.
4.3. Gel-al teslim alternatifinin seçildiği siparişlerde ALICI siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak siparişi SATICI’nın işbu Sözleşmenin 1. Maddesinde belirtilen adresinden sipariş ve ödemeyi yaptıktan bir gün sonra hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar) günleri saat 12.00-18.00 arasında veya internet sitesinde belirtilen saat diliminde teslim alacaktır.
4.4. Adrese Teslim, teslim alternatifinin seçildiği siparişlerde satışa konu ürünler çabuk bozulabilen ürün olması nedeni ile; SATICI Ürünler'i, kendi teslimat elemanı aracılığı ile ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, siparişin ve ödemenin yapılmasından bir gün sonra teslimi yapılacaktır. Fatura sipariş teslimatı sırasında belirtilen ALICI’nın e-mail adresine e-arşiv fatura olarak gönderilecek ve ALICI’ya teslimata ilişkin mail gönderilecektir. Fatura ve teslim bilgileri ile ilgili verilen ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI sorumludur. ALICI bu bölümlerde belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması ya da teslim yapılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. Satıcı ilgili internet sitesi üzerinden catering ürün hizmeti de vermekle birlikte; ilgili catering ürünlerin teslimat şekiller gerek “gel-al” gerekse “adrese teslim” şeklinde ALICI’ya teslim edilmekle birlikte; ilgili teslimat sürelerinde değişiklikler olmaktadır. Mevcut internet sitesinde de belirtildiği üzere catering ürünlerin teslimatı ürünün sipariş ve ödemesi yapıldıktan üç (3) gün sonra yapılmaktadır.
4.6. ALICI, sipariş edilen ürünler için, SATICI tarafından belirtilen hizmet bedellerini tercih edilen ödeme şekli ile teslimden önce ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.7. Ürünlerin teslimatı anında ALICI'nın adresinde kendisinin şahsen bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda Satıcı, ALICI ile internet sitesi dahilinde vermiş olduğu telefon numarasından iletişime geçecek, ulaşılamaması halinde SATICI’nın bir sorumluluğu olmayacaktır. Ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.8. Siparişe konu Ürünlerin ALICI’nın siparişi üzerine özel olarak hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek yiyecek içecek ve benzeri gıda maddeleri olması halinde; ürünlerin sitede belirtilen saat dilimi dışında ALICI’dan kaynaklı teslim edilememesi nedeni ile bozulması halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5- SİPARİŞ VE TESLİM KOŞULLARI
5.1. Ürünlerin satış fiyatı bilgileri ve temel nitelikleri güncel olarak web sitesinde ve menü ve kataloglarda sergilenmektedir. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özellikleri kampanya süresince geçerlidir.
5.2. Web sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
5.3. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dahilinde teslimat yapma ve ulaşım ücreti alma hakkını saklı tutar. Bu hususlar açıkça internet sitesinde paylaşılacaktır.
5.4. Adrese teslim siparişlerde Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer bölgelerinde herhangi bir teslimat bedeli alınmayacak olup; bu bölgeler dışında verilecek siparişlerle ilgili olarak ulaşım bedeli alınacaktır. Bu husus internet sitesinde açıkça belirtilecektir. ALICI yalnızca perakende satışa ve nihai tüketime yönelik sipariş verebilir. Toptan ve “yeniden satış” amaçlı siparişlerin satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi kabul etmeme veya siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından ALICI’ya iade edilir.
5.5. Toptan sipariş yararlanma adeti her ürün için maksimum 15 (on beş) adet ile sınırlıdır. SATICI, bir ürün için maksimum 15 (on beş) adetten fazla verilen siparişleri teslim etmeme hakkını saklı tutar.
5.6. SATICI, ALICI’nın sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda bu durum ile ilgili ALICI’yı bilgilendirir. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde SATICI’nın ALICI’yı durumdan haberdar etmesi ve ödenmiş ise, ALICI’nın ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç on dört (14) gün içinde ALICI’ya iade edilmesi şartıyla SATICI’nın sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.
5.7. ALICI’nın sipariş ettiği ürün/ürünlerin herhangi bir nedenle tedarik edilememesi durumunda ALICI, sipariş ettiği ürün/ürünlere alternatif ürün belirleyebilir. Bu durumda alternatif ürünleri, mağazada o gün itibariyle satılan fiyat üzerinden ödemesini yapmak sureti ile teslim alacağını kabul ve beyan eder.
5.8. Teslim anında ALICI’nın siparişi verdiği telefon numarası bilgisinin SATICI’ya iletilmesi halinde SATICI teslimatı gerçekleştirecektir.
5.9. Ödeme için kabul edilen ödeme araçları kredi kartı ve banka havalesidir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde sipariş numarası ödeme dekont açıklamasına muhakkak yazılacaktır. Aksi taktirde sipariş onaylanmayacaktır.
5.10. Sözleşme konusu ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.
5.11. ALICI, Ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürünlerde teslimattan kaynaklı veya üretimden kaynaklı bir sorun gördüğünde, Ürünleri kabul etmemek ve şirket yetkilisine telefon yolu ile ulaşarak bilgi vermekle (fotoğraflama yolu ile) sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
5.12. ALICI tarafından teslim anında kendisine teslim edilen ve teslim alınırken itiraz ileri sürülmeyen siparişler SATICI tarafından eksiksiz teslim edilmiş kabul edilir. Bu durumda ALICI’nın ürünlerin eksik ya da yanlış teslim edildiğine dair itiraz hakkı bulunmamaktadır.
5.13. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesini müteakip üç (3) gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı ya da nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.14. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değildir.
5.15. Ürünlerin muhteviyatını inceleme yükümlülüğü ALICI’da olup ürünlerin muhteviyatının alerji vs. gibi herhangi bir sağlık problemi yaratmasından SATICI sorumlu değildir.
5.16. SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içerisinde ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa alternatifi ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal edilmesi seçeneğini tercih etmesi halinde ödediği tutarı iptal talebinin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alternatif ürün tercih edilmesi halinde ise herhangi bir fark söz konusu ise aradaki fark ALICI’dan tahsil edilir.
5.17. Adrese teslim, teslim şeklinin seçilmesi halinde, Sipariş teslimatları yalnızca ALICI’nın siparişi verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün teslimi şeklinde yapılacaktır. ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır.
5.18. Sipariş edilmeyen malın teslimi veya hizmetin sunulması durumunda; SATICI’nın ALICI’ya telefon ya da mail yoluyla bilgilendirme yaparak sipariş edilmeyen malı veya hizmeti geri alma hakkı bulunmaktadır. Bu durumda ALICI teslim anında ürünü kontrol edece ve bu durumu teslim anında teslimatı yapan elemana derhal bildirecektir. Bu durumda ALICI dilerse siparişinden vazgeçecek yada kendi siparişinin teslimatının yapılmasını talep edebilecektir. ALICI siparişini iptal ederse bu durumda satış bedeli iade edilecek; ALICI vermiş olduğu siparişin teslimatını isterse SATICI ertesi gün yine belirtilen saat diliminde siparişi teslim edecektir.
5.19. ALICI tarafından sipariş verilip ödeme yapılsa dahi; verilen sipariş SATICI tarafından onaylanmadığı sürece geçerli olmayacaktır. Verilen sipariş SATICI tarafından onaylanmak sureti ile geçerli olacaktır. Verilen sipariş ve yapılan ödeme sonrası sipariş SATICI tarafından onaylanmaması halinde bu durumda yapılan ödeme üç (3) gün içinde ALICI’ya iade edilecektir.ALICI, işbu sözleşmenin 6. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle işbu sözleşmede belirtilen faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması (ekli cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları alıcı tarafından ödenecektir. ALICI, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya iade etmelidir.

MADDE 6- ALICININ CAYMA VE İPTAL HAKKI
6.1.Satışa konu ürünler; SATICI tarafından sipariş üzerine özel olarak hazırlanan çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek yiyecek içecek ve benzeri gıda maddelerinden olması nedeni ile ALICI’nın cayma hakkı yoktur. Ancak teslimat sırasında ürünü incelemek şartı ile; teslimat sırasında üründe bozulma olması, ürünün sipariş edilen ürün olmaması, ürünün internet sitesinde belirtilen görsellerle, pişirme teknikleri ile veya içerik olarak aynı olmaması durumunda; ALICI ürünü tüketmemek şartı ile ürünü teslim almaktan kaçınabilir ve cayma hakkını kullanabilir.
6.2.Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; ALICI teslimat anında ürünü inceleyecek 6.1. maddesinde belirtilen eksikliklerin tespiti halinde ve herhangi bir tüketim yapmamak şartı ile teslimat anında hakkını kullanabilecektir.
6.3.SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde, varsa ALICI’nın teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.
6.4.ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği anda ürünü derhal teslimat elemanına iade etmek zorundadır.
6.5.ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
a.) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b.) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
c.) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d.) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.
e.) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
f.) Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
g.) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
h.) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
i.) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
j.) Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

6.6.Her türlü iadeler mutlak suretle orijinal kutu ve ürünün ambalajı (koruma bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır.ALICI isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya ürünün standart niteliklerinde değişiklik yapılmış ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır. 

MADDE 7- ALICININ ŞİKAYET VE İTİRAZ HAKKI
ALICI şikayet ve talepleri ile ilgili olarak SATICI ile info@megcafe.com adresinden iletişime geçebilir. Bu taleplerinin çözümlenememesi halinde tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER
8.1. Kişisel verilerin korunması ve gizliliği ile ilgili her türlü bilgiye https://www.megtogo.com/kvkk adresinden ulaşılabilmekte olup ALICI, bu linkteki belgeleri okuyup anladığını ve aydınlatıldığını kabul ve beyan eder. Söz konusu link sipariş oluşturma aşamasında ALICI ile paylaşılmıştır.
8.2. Alıcı sipariş aşamasında kendisi ile paylaşılan işbu Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da işbu Sözleşme metnini sistemlerinde üç (3) yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.
8.3. ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.
8.4. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, salgın hastalık savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
8.5.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya ALICI'nın ikametgahı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
8.6. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmekte olup işbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda imzalanıp SATICI'ya ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

Çerez Onay Aracı

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Bu çerezlerden bir kısmı web sitesinin işlerliğinin sağlanabilmesi için zorunlu olup, deneyimlerinizi ve hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için ilave çerezler de kullanılmaktadır. Zorunlu ve diğer Çerez türleri ile ilgili bilgi almak için tıklayınız. Sitemizi kullanmaya devam ederek Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Çerez kullanımı hakkında kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilirsiniz. Çerez Onaylarınızı web sitemizde yer alan linkler ve tarayıcınızın ayarlar kısmından dilediğiniz zaman değiştirebilir ve geri alabilirsiniz.

Çerez Tercihleri
Gizlilik Tercihi Merkezi
Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman çoğunlukla çerez formatında tarayıcınızdan bilgi alınmakta veya depolanmaktadır. Bu bilgiler sizin tercihleriniz veya cihazınızla ilgili olup, amacı web sitemizin sizin beklentileriniz doğrultusunda istediğiniz şekilde çalışmasını sağlamak ve web deneyiminizi size özel hale getirmektir.
Bu çerezler sitenin doğru bir şekilde çalışması için zorunlu, site üzerinde kullanılan altyapı tarafından otomatik olarak atanan çerezlerdir. Siteye giriş yapıldığı anda sistem tarafından otomatik olarak atanır.
AdıSüreAçıklama
ASP.NET_SessionidOturum sonuHer siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Siteden çıkış yapıldığı anda silinir.
Web.CurrentUICultureBrowserHer siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Browser kapatıldığında bu çerez de silinir.
Bu çerezler, internet sitemizi iyileştirmemiz ve geliştirmemiz için, ziyaretçilerin internet sitemize nasıl eriştiği ve sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgiler toplamamıza yardımcı olur. Bu çerezleri kullandığımızda, sitedeki deneyiminizin iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz ve ihtiyaçlarınızı daha iyi şekilde karşılayabiliyoruz.
AdıSüreAçıklama
_gid1 GünBu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
_ga2 YılBu çerez, ziyaretçinin internet sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.
_gat_UA-1-2 saniyeBu çerez, site performansını iyileştirmek için site ziyaretlerini ve trafik kaynaklarını sayar.
_fbp89 GünBu çerez, ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılır.
_gat_gtag_UA_*1 DakikaBu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır.
_hjSessionUser_*Oturum BoyuncaBağlantı kesintisinden sonra bir oturum/kayıt Hotjar sunucularına yeniden bağlandığında ayarlanan bir tanımlama bilgisi.
Pazarlama çerezlerini, ilgi alanlarınız ve beğenileriniz uyarınca size reklam göstermek ve bu reklamların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanıyoruz.
AdıKullanım AlanıAçıklama
DoubleClick.Net GoogleHedeflemeBu çerezler, nelerin kullanıcıyla ilgili olduğuna göre reklam seçmek, kampanya performansı hakkındaki raporları geliştirmek ve kullanıcıya daha önce gördüğü reklamların gösterilmesini önlemek için kullanılmaktadır.
Google AdwordsHedeflemeBu çerezler, daha önce siteyi ziyaret eden kullanıcılara reklam gösterilmesine olanak sağlar.
İşlevsel çerezler, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların tercihlerine dayalı olarak site içeriğini onlar için bireyselleştirmeyi sağlar.
Daha Fazla Bilgi
Daha fazla bilgi için tıklayınız.